עריכה לשונית

ניתן ליצור איתי קשר בנושא עריכה לשונית של עבודות סמינריוניות, מאמרים וספרים.

מירי כספי

miriks@walla.com

0522-379724

דוגמאות לגליונות שערכתי:

מרכז מורים ארצי במקצוע: מתמטיקה בחינוך היסודי - מספר חזק 2000 - גיליון 30 - קישור לגיליון מקוון >>>    

על"ה - עלון למורי המתמטיקה גליון 57 - קישור לגיליון מקוון >>>